U bent hier

 

Information security advisor (M/V)

GIAL, technologisch partner van de Stad Brussel, zoekt een information security advisor (m/v).

Uw missie

U werkt mee aan de opstelling van een strategisch plan van de stad Brussel, en aan de bepaling van de guidelines op basis waarvan de keuzen i.v.m. informatiebeveiliging zullen worden gemaakt.

U helpt ook mee aan de ontwikkeling van een informatiebeveiligingscultuur binnen GIAL en de stad Brussel, en aan de implementatie van beleidslijnen, methodologieën en processen binnen dat domein.

Uw functie

 • Als expert in informatiebeveiliging helpt u mee aan de uitwerking van de richtlijnen, de visie en het algemene beleid in verband met informatiebeveiliging.
 • U waakt over de realisatie van projecten inzake informatiebeveiliging, zowel voor de interne diensten als voor de klanten van GIAL. U zorgt voor een adequate reporting en u definieert de interne en externe communicatiekanalen op het vlak van informatiebeveiliging.
 • U documenteert deze richtlijnen en helpt ze te implementeren binnen de ontwikkeling van de oplossingen, de infrastructuur en de operationele diensten van GIAL, in nauwe samenwerking met de betrokken teams.
 • U identificeert en analyseert de bestaande en toekomstige risico's op het vlak van informatiebeveiliging alsook de technische en regelgevingsrisico's.
 • U definieert de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en u grijpt actief in bij incidenten die verband houden met gegevensbeveiliging, waarbij u zich uitput in adviezen.
 • Op basis van uw analyses adviseert en assisteert u de projectleiders, de architecten, de analisten en de ontwikkelaars om de informatiebeveiliging te integreren en onderhouden in de oplossingen.
 • U volgt de implementatie met het oog op de naleving van de veiligheidsafspraken en u werkt permanent aan de verbetering van de veiligheidsrichtlijnen.
 • U bepaalt de gepaste veiligheidsstrategie op basis van de risicoanalyse die u samen met de andere betrokkenen hebt gemaakt.
 • Meer in het bijzonder coördineert u de werken die nodig zijn voor de naleving van het Europees reglement inzake GDPR.
 • U werkt de nodige procedures uit en u waakt over de goede implementatie van de veiligheidsprocedures.
 • U oefent ook controle uit over de projecten en u inventariseert de gedetecteerde risico's.

Uw opleiding en ervaring

 • Houder van een diploma hoger onderwijs (universitair of hogeschool),
 • Minstens 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • U beschikt over aantoonbare ervaring in informatiebeveiliging.
 • U hebt een goede kennis van een groot aantal technische ICT-aspecten en u beschikt over een grondige kennis van de goede praktijken inzake veiligheid.
 • U hebt een goede conceptuele kennis van de normen en structuren op het vlak van informatiebeveiliging (ISO17799, ISO 27000, COBIT, …).
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM), of een gelijkaardig certificaat is een pluspunt.
 • U hebt een goede kennis van projectmanagement gebaseerd op Agile en Prince2.
 • U beschikt over een goede kennis van de beide landstalen en van technisch Engels.

Uw profiel

 • U kunt zeer goed mondeling communiceren.
 • U bent bedreven in het onderhandelen en u weet de juiste beslissingen op het juiste ogenblik te nemen.
 • U maakt business-, applicatie- en technologische visies begrijpbaar voor de directieteams.
 • U hebt aandacht voor nieuwe technologieën.
 • U bent creatief en innoverend en u kunt anticiperen.
 • U werkt graag in teamverband..

Meer info?

Contacteer: GIAL vzw

Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel

jobs@gial.be

Kandidatuur: www.gial.be/kandidatuur

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van GIAL om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures.