U bent hier

 

Algemeen directeur (M/V)

GIAL, technologische partner van de Stad Brussel, zoekt een algemeen directeur (M/V).

GIAL is met zijn 125 medewerkers de technologische partner van de openbare overheden en levert informatica-oplossingen aan de stad Brussel.

GIAL heeft van de stad Brussel de opdracht gekregen talloze diensten te verstrekken zoals:

 • het installeren van het informatica- en kantoorautomatisatiemateriaal, of het netwerk en het hosten van voorzieningen
 • het beheer en het onderhoud van de informatica-infrastructuur
 • het zoeken, uitwerken en implementeren van de met de administratieve afdelingen gekozen IT-oplossingen, enz.

Daarnaast staat GIAL in voor het technologisch toezicht op het vlak van e-administratie, e-government en smart city.

Enkele cijfers

GIAL beheert een informaticapark van meer dan 500 servers, 6000 pc’s en 600 Mac’s, 600 laptops, 1800 printers, bijna 900 tablets en een netwerk met 4500 telefoonextensies. Niet minder dan 220 sites zijn rechtstreeks verbonden met het datatransfernetwerk.

Centrale

GIAL biedt ook de diensten aan van een aankoop- en opdrachtencentrale voor ICT aan gemeentelijke overheden en regieën of andere, OCMW’s, politiezones, intercommunales, paracommunale vzw’s, onderwijs- of zorginstellingen enz.

Uw missie

Als algemeen directeur rapporteert u aan de Ondernemingsraad van GIAL om:

 • samen met het directiecomité de visie, missie en algemene strategie van de vzw te bepalen volgens het richtplan van de stad Brussel, om haar groei en voortbestaan te garanderen en toe te zien op de uitvoering (doelstellingen, middelen, resources);
 • binnen het directiecomité een sfeer van vertrouwen en solidariteit en binnen GIAL een dynamische en motiverende werksfeer te creëren;
 • de leden van het directiecomité te adviseren en te begeleiden inzake het operationele beheer van de vzw;
 • een positief imago van GIAL uit te dragen, de vzw te belichamen en te vertegenwoordigen in alle omstandigheden, nauwe relaties te onderhouden met de raad van bestuur, de schepen belast met de informatica voor de stad Brussel, het directiecomité van de stad en de voornaamste klanten en leveranciers van de vzw;
 • GIAL te positioneren als een bekwame en erkende speler in domeinen waarin deze werkzaam is;
 • erop toe te zien dat de vzw aan de verwachtingen van de raad van bestuur en haar klanten voldoet; te anticiperen op de veranderingen, munt te slaan uit de concurrentie, mee te werken aan de evolutie van de markt en de vzw voor te bereiden op de uitdagingen en veranderingen op de markt.

Uw voornaamste vaardigheden

Visie, leadership, enthousiasme.

Uitstekende managementskills, een goed aanpassingsvermogen en een zeer goed gevoel voor communicatie zijn onontbeerlijk om uw missie te volbrengen.

U bent een charismatische leider en staat bekend om uw analytische en synthetische geest, uw luisterbereidheid, uw diplomatie en uw vermogen om uw directiecomité te animeren en te verenigen om de strategie van GIAL in praktijk te brengen en te streven naar uitmuntendheid inzake de bedrijfsvoering.

Uw ervaring/kennis

 • Relevante ervaring in een directiefunctie en/of bewezen ervaring inzake het management van multidisciplinaire teams.
 • Grondige kennis van ICT en de openbare sector en goede vaardigheden betreffende management en financiën.
 • Beheersen van de twee landstalen en technisch Engels.

Meer informatie?

Neem contact met ons op: GIAL vzw
Emile Jacqmainlaan 95 - 1000 Brussel
jobs@gial.be

Kandidatuur: www.gial.be/kandidatuur