PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE DE LA VILLE DE BRUXELLES
TECHNOLOGISCHE PARTNER VAN DE STAD BRUSSEL

Information security advisor (M/V)

Uw missie

U werkt mee aan de opstelling van een strategisch plan van de stad Brussel, en aan de bepaling van de guidelines op basis waarvan de keuzen i.v.m. informatiebeveiliging zullen worden gemaakt.

U helpt ook mee aan de ontwikkeling van een informatiebeveiligingscultuur binnen GIAL en de stad Brussel, en aan de implementatie van beleidslijnen, methodologieën en processen binnen dat domein.

Nederlands

iPads in de scholen van de Stad Brussel

Deze tablets maken een gedifferentieerde scholing mogelijk en kunnen leerlingen helpen zelfstandiger te worden. 

Nederlands

BIM- en computer-aided design-oplossingen

Overheidsopdrachten

Termijnen

 • Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12 juli 2017 (23u59)
 • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13 juli 2017 (10u30) 
 • Opening van de inschrijvingen: 13 juli 2017 (10u30) 
Nederlands

Service desk officer (M/V)

Uw functie

 • U zorgt voor klanttevredenheid, de naleving van de verbintenissen ten opzichte van de klanten en de follow-up om de SLA's na te leven.
 • U bent het eerste aanspreekpunt voor klanten (e-mail, systeem, tel., fax), analyseert de vraag, registreert die en probeert een oplossing te vinden.
 • U stuurt de vragen naar de bevoegde teams en staat in voor de communicatie met de klant.
 • U deelt de toegangsconfiguraties mee aan de klant.
Nederlands

Een nieuwe versie voor de website van de stad Brussel

Het design van de website van de stad Brussel werd door een graficus aangepast aan de huidige huisstijl.

De zoekrobot kwam meer op de voorgrond. Er werd gekozen voor de Solr-zoekrobot vanwege zijn kwaliteit op het vlak van indexering en het zoeken naar inhoud door deze volledig digitaal te bieden.

Nederlands

Overheidsopdracht. Accessoires en klein informaticamateriaal

Overheidsopdrachten

Termijnen

 • Ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20 juni 2017 (10u30)
 • Ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20 juni 2017 (10u30) 
 • Opening van de inschrijvingen: 20 juni 2017 (10u30) 
Nederlands

Architect IT (M/V)

Uw missie

U zet mee de schouders onder het strategische plan van de Stad Brussel door de richtlijnen te helpen bepalen waarop de keuze van de informatica-architectuur zal worden gebaseerd.

Binnen een kleine groep van experten in informatica-architectuur, -veiligheid en -innovatie, dient u de keuzes voor te stellen en aanbevelingen te doen om de moderniteit, coherentie, stabiliteit, sterkte en veiligheid van de systemen die zullen worden geïnstalleerd te waarborgen.

Nederlands

Overheidsopdracht. Interactieve whiteboards

 • Perceel 1. Aankoop van interactieve whiteboards met software in het Frans. Geschat volume van 50 stuks per jaar.
 • Perceel 2. Aankoop van interactieve whiteboards met software in het Nederlands. Geschat volume van 10 stuks per jaar.

Overheidsopdrachten

Termijnen

Nederlands

AOO17024. Aaankoop van printers

AOO17022. Oplossingen voor dynamische weergave

GIAL begeleidt het project voor een pedagogisch gebruik van iPads in de scholen van de Stad Brussel. Het gebruik van dergelijke tablets kan... school maken!

GIAL vandaag

120
personeelsleden
200
referenties
8000
pc's in het informaticapark beheerd door GIAL
220
plaatsen verbonden met het datanetwerk

GIAL biedt een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen, een stabiele werkomgeving en een professionele ontwikkeling in een stimulerend en vooruitstrevend kader in de vernieuwende technologieën van e-government.

GIAL, technologisch partner van de Stad Brussel, zoekt een information security advisor (m/v).

GIAL, technologische partner van de Stad Brussel, zoekt een service desk officer.

GIAL, de technologische partner van de Stad Brussel, zoekt een architect IT.